เพิ่มน้ำหนักโค

เพิ่มน้ำหนักโค การเลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ

 เพิ่มน้ำหนักโค

เพิ่มน้ำหนักโคการเลี้ยงโคขุนเป็นกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของโคเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เลี้ยงวัวมือใหม่ เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักโคได้ มีดังนี้

เพิ่มน้ำหนักโค การเตรียมความพร้อมก่อนเลี้ยงโคขุน

ก่อนเริ่มการเลี้ยงโคขุน ควรเตรียมความพร้อมดังนี้

 • เลือกโคที่จะเลี้ยงขุน ควรเป็นโคที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค และมีอายุที่เหมาะสม
 • เตรียมคอกเลี้ยงโคขุน คอกเลี้ยงควรสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี และมีพื้นที่เพียงพอให้โคได้เคลื่อนไหว
 • เตรียมอาหารโคขุน เลี้ยงวัวเนื้อ พันธุ์ไหนดี อาหารโคขุนควรมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของโค

เพิ่มน้ำหนักโค อาหารโคขุน

เพิ่มน้ำหนักโค

อาหารโคขุนที่สำคัญประกอบด้วย 2 ชนิด ได้แก่

 • อาหารหยาบ เช่น หญ้าสด ฟางข้าว และฟางอ้อย อาหารวัวขุน ลด ต้นทุน
 • อาหารข้น เช่น ข้าวโพดบด กากมันสำปะหลัง และปลายข้าว

สัดส่วนการให้อาหารโคขุน

สัดส่วนการให้อาหารโคขุนจะแตกต่างกันไปตามอายุและน้ำหนักของโค เลี้ยงวัวยังไงให้อ้วน โดยทั่วไปจะให้อาหารหยาบในอัตราส่วน 70% และอาหารข้นในอัตราส่วน 30%

วิธีการให้อาหารโคขุน

เพิ่มน้ำหนักโค

วัวขุนกินอะไร ควรให้อาหารโคขุนวันละ 2 มื้อ เช่น มื้อเช้าและมื้อเย็น เลี้ยงวัวให้รวย ให้โคกินอาหารหยาบก่อน แล้วจึงให้อาหารข้นตามหลัง

การดูแลโคขุน

นอกจากการให้อาหารแล้ว ควรดูแลโคขุนในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโคขุนเป็นประจำ 
 • ตรวจสุขภาพโคขุนเป็นประจำ และฉีดวัคซีนป้องกันโรค วิธีการดูแลรักษาวัวขุน
 • ให้โคขุนได้ออกกำลังกายบ้าง

เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโคขุน

เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักโคขุนได้มีดังนี้

 • ให้โคขุนกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 • ให้โคขุนกินอาหารครบทุกมื้อ ขุนวัวโครง
 • ให้อาหารโคขุนในปริมาณที่เหมาะสม
 • ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโคขุนเป็นประจำ
 • ตรวจสุขภาพโคขุนเป็นประจำ และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ให้โคขุนได้ออกกำลังกายบ้าง

สรุป

เพิ่มน้ำหนักโค

การเลี้ยงโคขุนเป็นกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตของโคเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนัก โคขุนได้ มีดังนี้

 • ให้โคขุนกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
 • ให้โคขุนกินอาหารครบทุกมื้อ
 • ให้อาหารโคขุนในปริมาณที่เหมาะสม
 • ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโคขุนเป็นประจำ
 • ตรวจสุขภาพโคขุนเป็นประจำ และฉีดวัคซีนป้องกันโรค การดูแลรักษาโคขุน
 • ให้โคขุนได้ออกกำลังกายบ้าง
เพิ่มน้ำหนักโค

เทคนิคการเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงโคขุน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เกษตรกรจึงควรศึกษาข้อมูลและเทคนิคการเลี้ยงโคขุนให้ดีก่อนลงทุนเลี้ยงโคขุน

ลิงก์อ้างอิง

 • เทคนิคการเลี้ยงโคขุน:  ขุนวัวขาย
 • https://m.youtube.com/watch?v=t7WBfTmioDM
 • อาหารโคขุนสูตรเร่งน้ำหนัก: วัวขุนราคา
 • https://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=2537&s=tblanimal
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค:
 • https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/

FAQ

Q: การเลี้ยงโคขุนใช้เวลาเลี้ยงนานแค่ไหน?

A: การเลี้ยงโคขุนใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-6 เดือน วัวขุน คือ ขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักของโคในตอนแรก

Q: โคขุนกินอาหารอะไร?

A: โคขุนกินอาหารทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบ เช่น หญ้าสด ฟางข้าว และฟางอ้อย อาหารข้น เช่น ข้าวโพดบด กากมันสำปะหลัง และปลายข้าว