เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโค

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ โคขุนเป็นที่ต้องการของตลาด เลี้ยงวัวมือใหม่ เนื่องจากเนื้อโคขุนมีคุณภาพดี นุ่ม อร่อย เหมาะสำหรับนำไปปรุงอาหารหลากหลายเมนู เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงโคขุนกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงโคขุนให้ได้น้ำหนักดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคในการเลี้ยงอย่างถูกวิธี วันนี้เราจึงมีเทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโคขุนมาฝากกัน

เทคนิคง่ายๆ คู่มือการเลี้ยงโคขุน พันธุ์โคขุนที่เหมาะสม

พันธุ์โคขุนที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์บราห์มัน พันธุ์ชาร์โรเลส์ พันธุ์ลิมูซิน พันธุ์แองกัส พันธุ์ซิมเมนทอล พันธุ์บรูซมาสเตอร์ เป็นต้น เกษตรกรควรเลือกพันธุ์โคขุนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของพื้นที่ และควรเลือกโคขุนที่มีลักษณะดี คือ วัวขุนราคา โครงสร้างร่างกายใหญ่โต ขาใหญ่ แข็งแรง มีกล้ามเนื้อมาก และมีนิสัยดุร้าย

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโค อาหารโคขุน

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ

อาหารวัวขุน ลด ต้นทุน อาหารโคขุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบเป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูง เช่น หญ้าสด ฟางข้าว ฟางข้าวโพด หญ้าแห้ง เป็นต้น อาหารหยาบเป็นอาหารหลักของโคขุน เกษตรกรควรให้อาหารหยาบแก่โคขุนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของโค

อาหารข้นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวโพดบด กากถั่วเหลือง กากมันสำปะหลัง รำละเอียด เป็นต้น อาหารข้นเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มน้ำหนักโคขุน เกษตรกรควรให้อาหารข้นแก่โคขุนในปริมาณที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก และสภาพร่างกายของโค

การให้อาหารโคขุน

วัวขุนกินอะไร เกษตรกรควรให้อาหารแก่โคขุนวันละ 2 มื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น โดยให้หญ้าสดหรือหญ้าแห้งแก่โคขุนในมื้อเช้า และให้อาหารข้นแก่โคขุนในมื้อเย็น เกษตรกรควรให้อาหารแก่โคขุนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของโค และไม่ควรให้โคขุนกินอาหารมากเกินไป เพราะอาจทำให้โคขุนท้องอืดได้

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ การจัดการคอกเลี้ยงโคขุน

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ

คอก วัวขุน คอกเลี้ยงโคขุนควรเป็นคอกที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรมีหลังคาเพื่อป้องกันโคขุนจากแสงแดดและฝน คอกเลี้ยงโคขุนควรมีพื้นที่เพียงพอต่อการเลี้ยงโคขุน และควรมีรางน้ำสะอาดให้โคขุนดื่มตลอดเวลา

การดูแลสุขภาพโคขุน

วัวบรามัน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพโคขุนอย่างสม่ำเสมอ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่โคขุน และควรป้องกันและกำจัดแมลงรบกวน เช่น ปลวก เห็บ หมัด เป็นต้น เกษตรกรควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของโคขุน หากพบว่าโคขุนมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์ทันที

เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโคขุน

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ

มีเทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโคขุน ดังนี้

 • ให้โคขุนกินอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ขุนวัวโครง
 • ให้โคขุนกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น อาหารข้น
 • ให้โคขุนกินอาหารเสริม เช่น วิตามินและแร่ธาตุ
 • ป้องกันและกำจัดแมลงรบกวน

เลี้ยงโคขุน เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโค

เทคนิคง่ายๆ ในการเลี้ยงโคขุน เพิ่มน้ำหนักโคได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับเกษตรกรมือใหม่ 

โคขุน เทคนิคง่ายๆ เพิ่มน้ำหนักโค

เลี้ยง วัว ให้ อ้วน การเลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคเพื่อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อจำหน่ายไปเป็นเนื้อโค การเลี้ยงโคขุนนั้นมีหลายเทคนิค แต่สำหรับเกษตรกรมือใหม่แล้ว ควรเลือกเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง ประกอบกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทคนิคง่ายๆ ในการเลี้ยงโคขุน

 • เลือกโคที่เหมาะสมกับการขุน โคที่เหมาะสมกับการขุนนั้น ควรเป็นโคที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุประมาณ 1-2 ปี และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม วัวKf31
 • ให้อาหารที่เหมาะสม อาหารที่เหมาะสมสำหรับโคขุนนั้นควรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น อาหารข้น อาหารหยาบ และอาหารเสริม อาหารข้นนั้นสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด หรือผสมเองก็ได้ ส่วนอาหารหยาบนั้น เช่น หญ้าสด ฟางข้าว และตอซังข้าวโพด เป็นต้น อาหารเสริมนั้น เช่น เกลือแร่ วิตามิน และโปรตีน
 • ให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ ควรให้อาหารโคขุนอย่างสม่ำเสมอ วันละ 2-3 มื้อ เพื่อให้โคได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเจริญเติบโตได้ดี เลี้ยงวัวยังไงให้อ้วน
 • ดูแลความสะอาด ควรดูแลความสะอาดของคอกโคและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันโรคระบาด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้โคขุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โคมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ข้อควรระวังในการเลี้ยงโคขุน

 • ไม่ควรให้อาหารโคขุนมากเกินไป เพราะอาจทำให้โคเกิดอาการท้องอืดได้ เลี้ยงวัวเนื้อ พันธุ์ไหนดี
 • ไม่ควรให้อาหารที่มีคุณภาพต่ำ เพราะอาจทำให้โคเจริญเติบโตช้า หรือเกิดโรคได้
 • ควรดูแลความสะอาดของคอกโคและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันโรคระบาด
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้โคขุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โคมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน

วัวขุน คือ ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนในการเลี้ยง ราคาจำหน่ายโคขุน และคุณภาพของเนื้อโค โดยเฉลี่ยแล้ว เกษตรกรจะได้กำไรประมาณ 10-20% จากการเลี้ยงโคขุน ราคา วัวบ้าน

สรุป

เลี้ยงวัวให้รวย การเลี้ยงโคขุน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เกษตรกรจึงควรศึกษาข้อมูลและเทคนิคการเลี้ยงโคขุนให้ดีก่อนลงทุนเลี้ยงโคขุน

ลิงก์อ้างอิง

 • วัว ราคา เทคนิคการเลี้ยงโคขุน: https://m.youtube.com/watch?v=t7WBfTmioDM
 • อาหารโคขุนสูตรเร่งน้ำหนัก: https://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=2537&s=tblanimal
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค: https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/

 FAQ

Q: โคขุนคืออะไร? ขุนวัวขาย

A: โคขุน คือโคที่ถูกเลี้ยงเพื่อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อจำหน่ายไปเป็นเนื้อโค การเลี้ยงโคขุนนั้นมีหลายเทคนิค แต่สำหรับเกษตรกรมือใหม่แล้ว ควรเลือกเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง ประกอบกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด