ขุนวัว

ขุนวัว ระยะสั้นให้ได้ผลกำไรดี เลี้ยงวัวขุนระยะสั้น ทำอย่างไรให้ได้ผลกำไรดี?

ขุนวัว ระยะสั้นให้ได้ผลกำไรดี ทำอย่างไรให้ได้ผลกำไรดี?  เทคนิคการเลี้ยงวัวขุนระยะสั้น เผยเคล็ดลับการเลือกวัว เลือกอาหาร เลี้ยงวัวให้รวย และการดูแลวัวให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขุนวัว เทคนิคการขุนระยะสั้นให้ได้ผลกำไรดี

ขุนวัว

เลี้ยงวัวมือใหม่ เลี้ยงวัวขุนระยะสั้นคือการเลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มน้ำหนักและขายให้ได้ราคาที่สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงประมาณ 3-6 เดือน เทคนิคการเลี้ยงวัวขุนระยะสั้นมีดังนี้

 • วัวขุน คือ เลือกวัวให้เหมาะสม ควรเลือกวัวที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี และมีโครงสร้างร่างกายที่ดี มีความสมดุล มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงวัวที่มีอายุมากเกินไป เนื่องจากจะเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงและใช้เวลานานกว่าจะได้น้ำหนักตามเป้าหมาย
 • ขุนวัวขาย เลือกอาหารที่มีคุณภาพ อาหารของวัวขุนระยะสั้นจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อให้วัวสามารถเพิ่มน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว ควรให้อาหารวัวขุนระยะสั้นวันละ 2-3 ครั้ง โดยอาหารที่นิยมใช้ ได้แก่ หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟางข้าวโพด กากถั่วเหลือง และอาหารข้นสำเร็จรูป

วัวขุนราคา ดูแลวัวอย่างใกล้ชิด วัวขุนระยะสั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ควรคอยสังเกตอาการของวัวอยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่าวัวสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดีตามเป้าหมายหรือไม่ ควรจัดการคอกเลี้ยงและโรงเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาด

เคล็ดลับการเลือกวัวสำหรับขุนระยะสั้นให้ได้ผลกำไรดี

 • เลือกวัวที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี ขุนวัวโครง
 • เลือกวัวที่มีโครงสร้างร่างกายที่ดี มีความสมดุล มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
 • เลือกวัวที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว วัวบรามัน
 • หลีกเลี่ยงวัวที่มีอายุมากเกินไป หรือวัวที่มีน้ำหนักมากเกินไป

เคล็ดลับการเลือกอาหารสำหรับเลี้ยงวัวขุนระยะสั้น

 • เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เลี้ยงวัวเนื้อ พันธุ์ไหนดี
 • เลือกอาหารที่มีรสชาติที่ดี เพื่อให้วัวกินอาหารได้มากขึ้น
 • เลือกอาหารที่ย่อยง่าย เพื่อให้วัวสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่
 • ควรผสมอาหารหลายประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อให้วัวได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

เคล็ดลับการดูแลวัวขุนระยะสั้น

 • ดูแลวัวอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตอาการของวัวอยู่เสมอ วัวบรามันลูกผสม
 • จัดการคอกเลี้ยงและโรงเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาด
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับวัวอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้วัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้วัวมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

อาหารสำหรับเลี้ยงวัวขุนระยะสั้น

ขุนวัว

เลี้ยงวัวยังไงให้อ้วน อาหารสำหรับเลี้ยงวัวขุนระยะสั้นจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อให้วัวสามารถเพิ่มน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว อาหารที่นิยมใช้ ได้แก่ 

ขุนวัว

หญ้าสด หญ้าสดเป็นอาหารหลักของวัวขุนระยะสั้น ควรให้หญ้าสดแก่วัววันละ 2-3 ครั้ง

ขุนวัว

อาหารวัวขุน ลด ต้นทุน หญ้าแห้ง หญ้าแห้งสามารถใช้ทดแทนหญ้าสดได้ในช่วงที่หญ้าสดขาดแคลน

ขุนวัว

ฟางข้าวโพด ฟางข้าวโพดสามารถใช้ผสมอาหารข้นเพื่อเพิ่มกากและทำให้วัวอิ่มเร็วขึ้น

ขุนวัว

วัวขุนกินอะไร กากถั่วเหลือง กากถั่วเหลืองเป็นอาหารข้นที่มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงวัว

ขุนวัว